Wie zijn wij

trainers_nieuw_380x570
Wijnand Gijzen is zijn loopbaan begonnen als leraar basisonderwijs en orthopedagoog. Momenteel traint, coacht en adviseert hij professionals over de denk- en werkwijze van opbrengstgericht passend onderwijs. Bijzondere aandacht heeft Wijnand voor innovatieprocessen in het onderwijs. Meer informatie: www.wijnandgijzen.nl

Menno van Hasselt heeft diverse functies bekleed in het primair onderwijs. Vanaf 2007 is hij onderwijsadviseur met als uitgangspunt scholen te helpen het morgen zelf te doen. Hij begeleidt diverse scholen op de thema’s opbrengstgericht werken en Onderwijs met ICT. Daarnaast participeert Menno in Lot’s Foundation, een stichting die als doel heeft kinderen bewust te maken van hun rechten: www.mennovanhasselt.nl