Van eind naar begin

Het uitgangspunt voor de inrichting van passend onderwijs zijn de opbrengstambities van de school aan het eind van groep 8. Een verhoging hiervan leidt tot andere onderwijsbehoeften in de populatie (in termen van: meer leertijd, andere instructie, etc.). Het antwoord hierop is een intensiever aanbod, zodat er weer sprake is van passend onderwijs.

De opbrengstambities bepalen dus de weg van het begin naar het einde. Dat geldt eveneens op groepsniveau. Als een groep te lage leeropbrengsten heeft, dan moet er intensiever worden gewerkt om wél in de richting van de schoolambities te komen. Liggen de leeropbrengsten hoger dan verwacht, dan kan het onderwijs worden verrijkt.

Terug

van eind naar begin