Schoolweging

Welkom op onze aanlandplek over de onderwijskundige impact van de schoolweging. Hier tref je de basisbronnen aan over dit specifieke onderdeel van het nieuwe onderwijsresultatenmodel voor het primair onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs voert dit model in het schooljaar 2020-2021 in. 

Artikel ‘De schoolweging begrepen’

In dit artikel beschrijft Wijnand Gijzen hoe de schoolweging en het bijbehorende spreidingsgetal in elkaar zitten en wat beide getallen zeggen over het onderwijs in de school. Inzichten voor schoolleiders, bestuurders enzovoort. 

  1. Hoe duid ik mijn schoolweging?
  2. Wat zegt de schoolweging over het onderwijs?
  3. Hoe duid ik mijn spreidingsgetal?
  4. Wat zegt het spreidingsgetal over het onderwijs?

Zorg ervoor dat je de schoolweging en het spreidingsgetal uit het CBS-bestand bij de hand hebt tijdens het lezen. Download het artikel uit onze publicatielijst.

Kennisdag 8/04: Opbrengstgericht werken in kwadraat

Kom op 8 april naar onze (herhaalde) kennisdag over de nieuwe ontwikkelingen in het proces van opbrengstgericht werken. 

Schoolweging in de Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs

Het werken met schoolweging is onderdeel de Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs. Op basis van de schoolweging, de gerealiseerde uitstroom richting het voorgezet onderwijs en de huidige opbrengsten bepalen we per school de schoolambities. Deze ambities zijn het startpunt van de realisatie van opbrengstgericht en passend onderwijs in de school, in de groep en voor elke leerling. Kijk voor meer informatie op onze website.