School > groep > leerling

Een passend schoolaanbod voor de leerlingpopulatie heeft tot gevolg dat het merendeel van de groepen óók een passend aanbod krijgt. Er zijn echter sterke en zwakke ‘bouwjaren’. Voor deze groepen moet het schoolaanbod nog verder passend worden gemaakt. In een zwakkere groep wordt het onderwijs geïntensiveerd, in een sterkere groep wordt overwogen om het onderwijs verder te verrijken.

Als het onderwijs passend gemaakt is op de groep, dan zullen er nóg individuele leerlingen zijn die onvoldoende profiteren van een van de drie aanpakken (basis, intensief, verrijkt).  Voor die leerlingen gaan we de aanpak finetunen.  Als er teveel leerlingen zijn die een aanpassing behoeven, dan kan beter de groepsaanpak worden versterkt.

Terug

school-groep-leerling