Overeenkomsten in onderwijsbehoeften

Onderwijs geven we niet aan individuen, maar aan groepen individuen met gemeenschappelijke kenmerken en onderwijsbehoeften. Het credo ‘omgaan met verschillen’ is een impuls om te gaan individualiseren.

Maar wat levert dit op als we ons bedenken dat leren een groepsproces is waarmee we het leren van elkaar en de coöperatieve vaardigheden van leerlingen stimuleren? Chris Struiksma verwoordde het mooi: ‘elk kind is uniek, maar dat betekent niet dat een eigen leerprogramma mogelijk, nodig of zelfs maar wenselijk is’.

Terug

overeenkomsten in onderwijsbehoeften