Middenmoot als vertrekpunt

Elke leerkracht stemt zijn onderwijsaanbod onbewust af op de middenmoot. Vanuit dit ‘ijkpunt’ beoordeelt hij welke leerlingen sterker en zwakker zijn. Een methode voor rekenen of taal is gebaseerd op de landelijke middenmoot en de schil daar omheen.

Het komt regelmatig voor dat deze niet ‘past’ op een groep. Sterker nog: er zijn hele schoolpopulaties waarvoor een ‘standaard’ methode niet passend is. Op school en op groepsniveau moet in eerste instantie een basisaanpak worden vastgesteld die passend is op de grootste gemene deler van leerlingkenmerken en onderwijsbehoeften. Hieromheen wordt de verrijkte en de intensieve aanpak geformuleerd.

Terug

de middenmoot als vertrekpunt