Groepsplanloos werken

Wat levert groepsplanloos werken op?

Sinds de introductie van groepsplanloos werken in 2016 zijn honderden basisscholen ermee aan de slag gegaan. En niet zonder resultaten! Steeds meer schoolleiders ontvangen positieve beoordelingen van hun inspecteurs, leerkrachten zeggen minder administratieve last te ervaren, en teams ervaren een sterk gevoel van saamhorigheid bij het analyseren van opbrengsten en het formuleren van verbeteraanpakken.

Wat houdt groepsplanloos werken in?

Groepsplanloos werken is bedoeld om de administratieve last voor leerkrachten te verminderen en de onderliggende doelen te versterken. Deze doelen behelzen de planning van opbrengstgericht en passend onderwijs. Om dit te realiseren kan er volstaan worden met een beperkt aantal interventies die een aanpassing zijn op het standaard onderwijsaanbod dat op schoolniveau is vastgesteld.Groepsplanloos werken is géén eigenstandige werkwijze, maar een administratief bijproduct van Opbrengstgericht Passend Onderwijs! Het begrijpen, toepassen en kunnen uitleggen van de zes uitgangspunten hiervan is een voorwaarde voor een goede implementatie van groepsplanloos werken.

Hoe leer ik het best groepsplanloos te werken?

Doe mee met de Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs! Groepsplanloos werken vormt er een integraal onderdeel van. In het najaar van 2019 zijn er zes inschrijvingen geopend. Aanmelden kan via deze pagina.

Waar vind ik de publicaties?

De publicaties Groepsplanloos werken in de basisschool: Van zinloze administratie naar betekenisvolle afspraak (2016) en de opvolger Groepsplanloos werken FAQ’s (2018) zijn gratis te downloaden. Gebruik bij digitale lezing Acrobat Reader voor een goede weergave. Ook de afbeeldingen uit beide publicaties zijn beschikbaar (herzien in 2019). Voor een snelle samenvatting, bekijk het filmpje (2 minuten) onderaan de pagina.

DOWNLOAD Groepsplanloos werken in basisschool: Van zinloze administratie naar betekenisvolle afspraak (2016)
DOWNLOAD Groepsplanloos werken FAQ’s (2018)
DOWNLOAD Afbeeldingen uit beide publicaties (2019)


Filmpje groepsplanloos werken