Focus PO

Focus PO is de naam van een online tool die scholen helpt om opbrengstgegevens van hun leerlingen beter te duiden. Voor leerkrachten zijn vaardigheidsscores loze getallen die lastig te interpreteren zijn. Daarnaast geeft het groepsgemiddelde te weinig informatie over welke interventies er moeten worden gedaan.

Betekenis centraal
Focus PO zet de betekenis van opbrengstgegevens centraal. Dat doet zij op twee punten. Ten eerste door een vergelijkingsmaat te gebruiken die eenvoudig te begrijpen is, en die direct inzicht geeft in de verwachte uitstroom richting het voortgezet onderwijs. Ook wordt bij elke score een onderwijsbehoefte vermeld: basis, uitdaging of intensivering. Ten tweede wordt de betekenis vergroot door de weergave van de middenmoot. Voor een leerkracht is dit zijn didactische vertrekpunt (een van de zes uitgangspunten van de denk- en werkwijze van opbrengstgericht passend onderwijs).

Schoolleiders
Focus PO biedt ook schoolleiders een betekenisvol overzicht, per meetmoment of door de tijd heen. Nooit eerder was het zo gemakkelijk om de opbrengsten af te lezen, te bespreken, ambities te formuleren en beleid te maken. Focus PO is de enige tool die de werkwijze van Opbrengstgericht Passend Onderwijs volledig ondersteunt; het is complementair (en dus niet overlappend!) aan de bestaande leerlingvolgsystemen.

Meer weten?
Neem een kijkje op de gelijknamige website.