Eerst convergent, dan divergent

Het schoolaanbod start altijd met convergente differentiatie. Dit betekent dat een hele groep leerlingen tegelijkertijd aan één set doelen werkt en dat er verschillende aanpakken zijn om deze te realiseren: basis, verrijkt en intensief.

Convergente differentiatie is met name goed voor leerlingen die de basis of de intensieve aanpak ontvangen. De school is vrij om te bepalen wanneer zij een meer divergent aanbod gaat neerzetten. Dat is nodig voor de leerlingen voor wie (verdergaande) verrijking of intensivering van het onderwijs niet meer afdoende is. Zij kunnen de leerlijn respectievelijk versneld of vertraagd doorlopen.

Terug

eerst convergent, dan divergent