Publicaties

Alle info ontvangen over Opbrengstgericht Passend Onderwijs (inclusief nieuwe artikelen)? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Publicaties Opbrengstgericht Passend Onderwijs
(meest recente bovenaan)
NIEUW! Vijf richtlijnen voor gepersonaliseerd leren. Verbindende schakels naar schoolbeleid (2017). Van Hasselt.
NIEUW! Vier indicatoren voor passend onderwijs in elke klas. Voldoende is goed genoeg! (2017). Gijzen.
Groepsplanloos werken in de basisschool. Van zinloze administratie naar betekenisvolle afspraak (2016). Gijzen & van Hasselt.
Passend onderwijsmaak je zó … (en nog opbrengstgericht ook!). Een praktijkvoorbeeld van en voor de leerkracht (2016). Gijzen & Jimenez.
Sturen met digitale leermiddelen (2016). Van Hasselt.
Over de grenzen van de referentieniveaus, een versneld aanbod in de hele basisschool (2015). Gijzen, Buter, Hereijgens & Weessies.
Opbrengstgericht werken en het groepsplan, met de vier didactische grootheden als uitgangspunt (2015). Gijzen.
Toetsen in de basisschool, wat de Cito-toets ons wél en niet zegt (2015). Van Hasselt.
Differentiëren met digitale leermiddelen, grip op onderwijs in de nieuwe tijd (2015). Gijzen & Van de Hoef.
Toe aan een nieuwe methode? Afdekken van de kerndoelen is niet voldoende! (2015). Van Hasselt en Gijzen.
Focus op behapbaar opbrengstgericht en passend onderwijs (2015). Van Hasselt en Gijzen.
Intern sturen ≠ extern verantwoorden (2014). Van Hasselt en Gijzen.
Opbrengstgericht werken vanuit vier beheersingsniveaus (2014). Gijzen.
Van brij naar betekenis (2014). Van Hasselt.
Opbrengstgericht werken met kleuters zonder de Cito-toets (2014). Gijzen.
Gezakt voor de Cito-toets – opiniestuk (2014). Gijzen & van Hasselt.
VO: Passend en opbrengstgericht onderwijs gaat uit van overeenkomsten (2013). Gijzen en Cordfunke.
Dit artikel is gekoppeld aan www.invographic.nl.
De middenmoot als didactisch vertrekpunt (2012). Gijzen en Van Hasselt.
In: Pulse Primair december 2012/januari 2013. Assen: van Gorcum.

Veel van onze artikelen staan ook op wij-leren.nl.