Groepsplanloos werken

Groepsplanloos werken is bedoeld om de administratieve last voor leerkrachten te verminderen en de onderliggende doelen te versterken. Deze doelen behelzen de planning van opbrengstgericht en passend onderwijs. Om dit te realiseren kan er volstaan worden met een beperkt aantal interventies die een aanpassing zijn op het standaard onderwijsaanbod dat op schoolniveau is vastgesteld.

Groepsplanloos werken is géén eigenstandige werkwijze, maar een administratief bijproduct van Opbrengstgericht Passend Onderwijs! Het begrijpen, toepassen en kunnen uitleggen van de zes uitgangspunten hiervan is een voorwaarde voor een goede implementatie van groepsplanloos werken.

Doordacht aan de slag? Doe mee met de Masterclass!
Wil je goede start maken met groepsplanloos werken? In de Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs besteden we er uitgebreid aandacht aan. Inschrijven via deze pagina.

De publicaties Groepsplanloos werken in de basisschool: Van zinloze administratie naar betekenisvolle afspraak (2016) en de opvolger Groepsplanloos werken FAQ’s (2018) zijn gratis te downloaden. Gebruik bij digitale lezing Acrobat Reader voor een goede weergave. Ook de afbeeldingen uit beide publicaties zijn beschikbaar. Voor een snelle samenvatting, bekijk het filmpje (2 minuten) onderaan de pagina.

DOWNLOAD Groepsplanloos werken in basisschool: Van zinloze administratie naar betekenisvolle afspraak (2016)
DOWNLOAD Groepsplanloos werken FAQ’s (2018)
DOWNLOAD Afbeeldingen uit beide publicaties (2018)


Filmpje groepsplanloos werken