Groepsplanloos werken

Groepsplanloos werken is bedoeld om de administratieve last voor leerkrachten te verminderen en de onderliggende doelen te versterken. Deze doelen behelzen de planning van opbrengstgericht en passend onderwijs. Om dit te realiseren kan er volstaan worden met een beperkt aantal interventies die een aanpassing zijn op het standaard onderwijsaanbod dat op schoolniveau is vastgesteld.

Groepsplanloos werken is géén eigenstandige werkwijze, maar een administratief bijproduct van Opbrengstgericht Passend Onderwijs! Het begrijpen, toepassen en kunnen uitleggen van de zes uitgangspunten hiervan is een voorwaarde voor een goede implementatie van groepsplanloos werken.

Doordacht aan de slag? Doe mee met de Masterclass!
Wil je goede start maken met groepsplanloos werken? In de Masterclasses besteden we er uitgebreid aandacht aan. Inschrijven via deze pagina.

Studiemiddag: ‘Het vervolg: groepsplanloos werken FAQ’.
Half januari verschijnt de publicatie ‘Groepsplanloos werken FAQ: aanscherping en verdieping’. Tijdens een eenmalige studiemiddag op woensdag 28 maart 2018 delen we de inhoud van deze publicatie met geïnteresseerden uit het hele land. We gaan in op FAQ, praktijkervaringen en vragen uit de zaal. Tijdstip: 14:00 tot 16:30 uur. Locatie: Omgeving Amersfoort. Kosten: € 95,- per persoon. Inschrijven via deze link.

Attenderingsservice: ‘Het vervolg: groepsplanloos werken FAQ’.
Wil de onze nieuwe publicatie niet missen? Meld je dan aan voor de attenderingsservice via deze link.

De publicatie Groepsplanloos werken in de basisschool, van zinloze administratie naar betekenisvolle afspraak is gratis te downloaden. Gebruik bij digitale lezing Acrobat Reader voor een goede weergave. Ook de afbeeldingen uit de publicatie zijn beschikbaar. Voor een snelle samenvatting, bekijk het filmpje (2 minuten) onderaan de pagina.

schermafdruk-2016-11-09-09-00-13schermafdruk-2016-11-09-09-00-25

Informatiebijeenkomst
Voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden bieden we een voorlichting aan waarin we de inhoud van de publicatie toelichten en ingaan op vragen. De kosten hiervoor liggen tussen € 500,- en € 1.000,- (afhankelijk van tijdsduur en locatie). Mocht dit leiden tot een incompany masterclass, dan wordt dit bedrag daarop in mindering gebracht. Interesse? Laat een bericht achter op deze website.

Filmpje groepsplanloos werken